مای ترفند
مرور رده

سبک زندگی

9 راه ضروری برای محافظت از هویت شما

سرقت هویت می تواند نتایجی غیر قابل پیش بینی داشته باشد. نتایجی نظیر از دست دادن دسترسی به اطلاعات مالی یا تصاحب اموال شما توسط فردی دیگر. یا حتی ممکن است پایان این داستان با دستگیری شما همراه شود! اما چگونه می توان از این دست اتفاقات احتمالی جلوگیری کرد؟ اینجا نکاتی را با شما در میان میگذاریم تا از شر سارقین اطلاعات در امان باشید. هیچ یک از این روش ها تضمین قطعی برای در امان ماندن از سارقینی که هدف اصلی آنها بدست آوردن اطلاعات شماست نمیباشد، ولی حداقل کمک میکند تا هویت شما به راحتی در دسترس دیگر افراد نباشد، در ادامه با مای…