کوتاه کننده لینک ریزی برای کوتاه کردن لینک های طولانی با قابلیت کسب درآمد [آگهی]

سرویس های کوتاه کننده لینک سایت هایی هستند که لینک طولانی شما را کوتاه می کنند و به شما لینکی جدید ارائه می دهند. با گسترش شبکه های اجتماعی استفاده از این سرویس ها بیشتر هم شده است. احتمالا برای …

ادامه مطلب