دستیار گوگل در خواندن فیدهای خبری هوشمندتر می شود

بخش خبر دستیار گوگل (Google Assistant) قابلیتی است که من بیشترین استفاده را از آن دارم. هر روز صبح از دستیار گوگل می پرسم: اخبار جدید چیست؟ و دستیار با مرور خلاصه خبر های از قبل ثبت شده در شبکه های خبری مانند NPR  و CNN، برای من آن ها را می خواند. کار را به خوبی انجام می دهد، اما برای اعلام خبر های اختصاصی مناسب نیست.

اگرچه گوگل، در حال معرفی چندین ابزار برای برنامه نویسان است تا طوری دستیار گوگل را تنظیم کنند که بر اساس درخواست کاربر ها خبرها را اعلام کند. کاربر با اشاره کردن به یک نوع خبر، اخبار مخصوص آن موضوع را می شنود. برای مثال از دستیار می پرسیم: سلام گوگل، اخبار جدید ناسا چیست؟ بدین ترتیب دستیار فقط اخبار مخصوص به ناسا را اعلام می‌کند. همچنین لینک خبر برای گوشی کاربر فرستاده می‌ شود و دستیار گوگل از کاربر می پرسد اگر لینک خبر دیگری می خواهد یا خیر.

کامپانی هایی مانند آمازون و گوگل در حال کار روی خوانش اخبار هستند. آن ها در حال کار روی حجم ایده آل اخبار خوانده شده هستند. اما به نظر می رسد که این حجم اخبار چیزی میان عنوان خبر و کل خبر باشد. یا شاید ممکن است فقط قسمت ها مهم خوانده شوند. همچنین قابلیتی مبنی بر ادامه خوانش به آن اضافه خواهد شد تا اگر کاربر درخواست اطلاعات بیشتر کند، دستیار ادامه خبر را نیز بخواند.

خبرگذاری هایی مانند NPR و CNN به نظر می رسد برنامه هایی برای کمک به این رسانه جدید دارند. از آن جایی که این اسپیکر خلاصه خبر مشابه رسانه های خبری رادیویی و تلویزیونی است. معلوم است که خبر های خلاصه دارند جای خود را در رسانه های خبری پر می کنند. در حالی که کاربران بیشتری از این سرویس استفاده می کنند، سیستم آن نیز پیشرفته تر خواهد شد. و بدین ترتیب، آسان تر می‌شود خبر های مختص کاربران مختلف را دسته بندی کرد.

حداقل، بدین شیوه کاربران می توانند فید های خبری خود را شخصی سازی کنند. و گوگل نیز پاسخگویی بهتری به نیاز های کاربران خود خواهد داشت. این قابلیت در رونمایی اولیه فقط برای کاربران ایالات متحده قابل دسترس خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید