آموزش حذف یا غیر فعال کردن تمام آلارم ها در گوشی آیفون

در برنامه ساعت گوشی آیفون، هر بار فقط می توانید یکی از آلارم (هشدار) ها را حذف یا غیر فعال کنید. اما اگر تعداد زیادی آلارم داشته باشید و بخواهید همه را باهم حذف یا غیر فعال کنید، چه باید کرد؟ در اینجا، سیری (Siri) به کمکتان می آید.

چگونگی حذف تمام آلارم ها

از سیری بخواهید این مشکل را برای شما میدیریت کند. در گوشی های جدید و مدرن آیفون می توانید به او بگویید “Hey Siri” یا فقط با صدای بلند بگویید “Hey Siri, delete all my alarms” (معنی: سلام سیری، همه آلارم های من را حذف کن)

اگر گوشی شما همیشه به گفتن این عبارت ها واکنش نشان نمی دهد، روی دکمه هوم (Home) برای مدتی فشار دهید تا سیری ظاهر شود؛ سپس بگویید delete all my alarms”

سیری از شما می خواهد که درخواست خود را تایید کنید. بگویید Yes یا روی گزینه Confirm ضربه بزنید.

بدین ترتیب، تمام آلارم های برنامه ساعت (Clock) حذف خواهند شد. (فرقی نمی‌کند اگر فعال یا غیر فعال باشند.)

چگونگی غیر فعال کردن چندین آلارم

سیری همچنین می تواند به سرعت بدون اینکه آلارم های شما را حذف کند، آن ها را غیر فعال کند (در صورتی که چندین آلارم فعال دارید).فقط بگویید “Hey Siri, turn off all my alarms” (معنی: سلام سیری همه آلارم های من را خاموش کن) یا “Hey Siri, disable all my alarms” (معنی: سلام سیری، همه آلارم های من را غیر فعال کن)

اگر گوشی شما همیشه به گفتن این عبارت ها واکنش نشان نمی دهد، روی دکمه هوم (Home) برای مدتی فشار دهید تا سیری ظاهر شود؛ سپس بگویید “Hey Siri, turn off all my alarms” یا “Hey Siri, disable all my alarms”

در ضمن، همچنین سیری می تواند تمام آلارم های شما را با هم فعال کند. فقط بگویید “Hey Siri, turn on all my alarms” (معنی: سلام سیری همه آلارم های من را روشن کن) یا “Hey Siri, enable all my alarms” (معنی: سلام سیری، همه آلارم های من را فعال کن)

از سیری برای ساخت و مدیریت آلارم ها استفاده کنید

سیری به خوبی آلارم ها را مدیریت می‌کند. در واقع، آلارم های کی از کارکرد های سریع برای سیری هستند. زیرا که فناوری سیری می تواند به راحتی منظور شما را بفهمد.

برای ساخت و تنظیم یک آلارم چیزی مثل این عبارت ها بگویید “Set an alarm for 6:30 am.” (معنی: یک آلارم برای ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح تنظیم کن) یا “Set an alarm in 30 minutes” (معنی: برای ۳۰ دقیقه بعد یک آلارم تنظیم کن) یا “Set an alarms on weekends at 8 am.” (معنی: یک آلارم برای آخرهفته ها ساعت ۸ صبح تنظیم کن). اگر از قبل آلارم تنظیم شده ای دارید، می توانید با عبارتی شبیه به این “Turn on my 7 am alarm” آن را فعال کنید.

برای حذف یک آلارم مشخص عبارتی مانند “Delete my 6 am alarm” بگویید. برای غیر فعال کردن یک آلارم مشخص عبارتی مانند “turn off my 9 am alarm” بگویید. برای تغییر یک آلارم بگویید “Change my alarm to 7 am.” (معنی: آلارم را برای ساعت ۷ صبح تغییر بده).

شما مجبور نیستید دقیقا مانند دستورهای گفته شده عمل کنید یا بگویید. تا وقتی که عبارتی مانند یا شبیه آن را بگویید، سیری منظور شما را می فهمد.

دیدگاهتان را بنویسید