مای ترفند
مرور برچسب

تایید نامه های خبری ناخواسته

آموزش لغو خبرنامه‌های ناخواسته و اسپم

من یک ذخیره کننده اطلاعات هستم. بدین معنی که صندوق پستی ایمیل من پر از نامه های خبری الکترونیکی است و هرگز آن ها را نمی خوانم. حساب جیبی ام شامل صدها مقاله است که ابدا به آن ها نمی پردازم. به همین دلیل است که در حال حاضر نیاز به لغو تایید تمام موارد غیر ضروری را دارم.بیایید…