مای ترفند
مرور برچسب

آنفالو

چگونه متوجه شویم چه کسی ما را در اینستاگرام آنفالو کرده است؟

اینستاگرام هیچ راه اصلی ای را برای بررسی افرادی که صفحه ای را آنفالو می کنند، ارائه نکرده است. بنابراین تنها راه فهمیدن این موضوع مشاهده کاهش تعداد قالورها در پروفایل است. در حال حاضر، تنها چند اپلیکیشن برای فهمیدن اینکه چه کسی ما را در اینستاگرام آنفالو می کند، وجود دارد. این…